Αλέξανδρος ο Στρατηλάτης (Ι)

Αλέξανδρος ο Στρατηλάτης (Ι)
Σε όλες τις μάχες ήταν επικεφαλής του ιππικού, ατρόμητος και ενίοτε παράτολμος, Κάποτε είχε πει στους άνδρες τον: Δεν υπάρχει κανένα μέρος στο κορμί μου που να έχει μείνει χωρίς τραύματα για τη δική σας χάρη

Αριστοτέλης (384 Π.Χ.)

Αριστοτέλης (384 Π.Χ.)
"και είναι η φιλία των παιδιών με τους γονείς, όπως και η φιλία των ανθρώπων με τους θεούς, σαν τη σχέση με κάποιο ιδανικό και με κάτι ανώτερο γιατί αυτοί τους έχουν κάνει τις μεγαλύτερες ευεργεσίες."

Ισοκράτης (436 Π.Χ.)

Ισοκράτης (436 Π.Χ.)
Ο Ισοκράτης γεννήθηκε το 436 π.Χ., λίγο πριν από την έναρξη του Πελοποννησιακού πολέμου, και πέθανε ή κατ' άλλους αυτοκτόνησε το 338, τη χρονιά της μάχης στη Χαιρώνεια.

ΑΠΟΔΕΛΤΙΩΣΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ