Αισχινής (389-314 Π.Χ.)

Αισχινής (389-314 Π.Χ.)
Ο Αισχίνης ήταν μεγάλος Αθηναίος ρήτορας, ο ισχυρότερος υπέρμαχος της λεγόμενης `Μακεδονικής μερίδας` των Αθηνών και συνάμα φοβερός πολιτικός αντίπαλος του Δημοσθένη.

Πλάτων (427 Π.Χ.)

Πλάτων (427 Π.Χ.)
"Αν ο άνθρωπος διερευνήσει τον εαυτό του και αποδεχθεί τα όρια του, τότε η συμπεριφορά του απέναντι στους συνάνθρωπους του, στην πόλη, στους Θεούς και στη φύση θα είναι ορθή."

Παρμενίδης (6ος αιώνας Π.Χ.)

Παρμενίδης (6ος αιώνας Π.Χ.)
Ο Παρμενίδης γεννήθηκε στην Ελέα της Κάτω Ιταλίας στα τέλη του 6ου αι. Π.Κ.Ε., σε ένα περιβάλλον επηρεασμένο από τις απόψεις του Πυθαγόρα και του Ξενοφάνη.

Ευκλείδης ο Μεγαρέας (450-380 Π.Χ.)

Ευκλείδης ο Μεγαρέας (450-380 Π.Χ.)
Έλληνας φιλόσοφος απο τα Μέγαρα. Υπήρξε μαθητής του Σωκράτη και αργότερα ίδρυσε δική του σχολή, της οποίας οι οπαδοί ονομάστηκαν στην αρχή μεγαρικοί και μετά εριστικοί και διαλεκτικοί.

Πλωτίνος (204 Μ.Χ.)

Πλωτίνος (204 Μ.Χ.)
Ο φιλόσοφος Πλωτίνος αποτελεί τον κυριότερο εκπρόσωπο του Νεοπλατωνισμού. Γεννήθηκε το 204 με 205 μ.Χ. στην Αίγυπτο.

Σωκράτης (470 Π.Χ.)

Σωκράτης (470 Π.Χ.)
"Aρα, ακόμα και όταν αδικείται κανείς, δεν πρέπει να ανταποδίδει την αδικία, όπως νομίζει ο πολύς ο κόσμος, αφού βέβαια δεν πρέπει να αδικούμε ποτέ και με κανένα τρόπο."

Επίκουρος (341-270 Π.Χ.)

Επίκουρος (341-270 Π.Χ.)
"Μήτε νέος ων μελλέτω φιλοσοφείν μήτε γέρων υπάρχων κοπιάτω φιλοσοφών. Ούτε γαρ άωρος ουδείς ούτε πάρωρος προς το υγιαίνον της ψυχής."

Αριστοτέλης (384 Π.Χ.)

Αριστοτέλης (384 Π.Χ.)
"και είναι η φιλία των παιδιών με τους γονείς, όπως και η φιλία των ανθρώπων με τους θεούς, σαν τη σχέση με κάποιο ιδανικό και με κάτι ανώτερο γιατί αυτοί τους έχουν κάνει τις μεγαλύτερες ευεργεσίες."

Ισοκράτης (436 Π.Χ.)

Ισοκράτης (436 Π.Χ.)
Ο Ισοκράτης γεννήθηκε το 436 π.Χ., λίγο πριν από την έναρξη του Πελοποννησιακού πολέμου, και πέθανε ή κατ' άλλους αυτοκτόνησε το 338, τη χρονιά της μάχης στη Χαιρώνεια.

ΑΠΟΔΕΛΤΙΩΣΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ