Ευμενίδες Αισχύλου

Ευμενίδες Αισχύλου
Τραγωδία του Αισχύλου, η τρίτη από την τριλογία του « Ορέστεια», που σώθηκε ολόκληρη και περιλαμβάνει τον « Αγαμέμνονα» και τις «Χοηφόρους». Το σατυρικό δράμα που συμπλήρωνε την τετραλογία ήταν ο «Πρωτεύς», από τον οποίο όμως μόνο λίγα αποσπάσματα σώθηκαν

ΑΠΟΔΕΛΤΙΩΣΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ