Η θεία αποκάλυψη

Η θεία αποκάλυψη
Καθώς συλλογιζόμουν μια μέρα το θέμα της δημιουργίας των όντων, με τις δυνάμεις μου μετέωρες σα να είχα πάθει βαρύ ύπνο ή σωματικό κάματο, με τις αισθήσεις μου παράλυτες, άκουσα ένα υπερμέγεθες απεριόριστο ον να με καλεί ονομαστικά λέγοντάς μου...

Λόγος Καθολικός

Λόγος Καθολικός
-ΕΡΜΗΣ: Κάθε κινούμενο ω Ασκληπιέ, δεν κινείται σε κάτι, και από ποιον κινείται; -ΑΣΚΛΗΠΙΟΣ: Μάλιστα κινείται. -ΕΡΜΗΣ: Και δεν είναι ανάγκη το πράγμα στο οποίο κινείται εκείνο το κάτι να είναι μεγαλύτερο του κινουμένου; -ΑΣΚΛΗΠΙΟΣ: Είναι ανάγκη.

ΑΠΟΔΕΛΤΙΩΣΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ